Pass Vigo
Acceso usuarios rexistrados:

Para poder disfrutar das vantaxes da tarxeta PASSVIGO debe cubrir o seguinte formulario.

Lembre que cada titular unicamente poderá ter unha tarxeta PASSVIGO ao seu nome.

Os menores de idade deben dispoñer de NIF/DNI para poder solicitar esta tarxeta.

A solicitude dun menor debe ser cumprimentada polo seu Pai/Nai/Titor.

Datos básicos

Tarjeta PASSVIGO

Datos para futuros accesos o portal

Servizos

Outros usos

Acceso as intalacións deportivas asociandoa o teu usuario do centro.
Apertura dos novos contenedores de tapa marrón.


A solicitude por esta vía implica a autorización para a consulta e verificación automática dos datos especificados na política de privacidade.
No caso de non autorizar esta consulta deberase realizar o trámite da solicitude presencialmente.